Za príspevok od zamestnávateľa do detského tábora

Za príspevok od zamestnávateľa do detského tábora

Využite v lete príspevok od zamestnávateľa a rekreačné poukazy na detský tábor

Milí rodičia,

príspevky na rekreáciu od zamestnávateľa môžete aj v tomto roku využiť inak, než len na rodinnú dovolenku. Môžete nimi napríklad uhradiť pre vaše deti aj detský tábor denný alebo pobytový na www.dennetabory.skwww.pobytovetabory.sk. V našich táboroch akceptujeme preplácanie príspevku od zamestnávateľa vystavením účtovného dokladu a potvrdenia o absolvovaní tábora pre vaše dieťa. Pri úhrade prostredníctvom rekreačných kariet a poukazov akceptujeme tieto spoločnosti: 

Benefit Plus,

Calio,

DOXX,

Edenred Dovolenka,

UP karta.

Na základe Vašich častých otázok, pripravili sme pre Vás prehľad kedy a za akých podmienok môžete využiť príspevok alebo rekreačný poukaz na úhradu denného tábora. 

Aké sú možnosti čerpania príspevku od zamestnávateľa na detský tábor?


Príspevok od zamestnávateľa na detský tábor sa poskytuje:

  • prostredníctvom rekreačného poukazu

  • preplácaním účtovných dokladov.

Do akého veku je možné využiť rekreačný poukaz na detské tábory?


Príspevok na detský tábor ( denný alebo pobytový) je možné od zamestnávateľa získať len na dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (Zákonník práce, § 152a ods. 4 písm. d)). Príspevok na detský tábor je tak možné získať pre deti vo veku približne do 15 rokov (v závislosti od toho, ako im „vychádzajú roky“).

Ktorí rodičia môžu príspevok (poukaz) použiť na detské tábory?

Zákonník práce dovoľuje čerpať príspevok na detský tábor pre:

  • vlastné dieťa zamestnanca,

  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo

  • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Kto má nárok na rekreačný poukaz (príspevok) na detský tábor?

Podľa Zákonníka práce má na požiadanie zamestnanca povinnosť poskytnúť mu príspevok (poukaz) na rekreáciu len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zároveň platí, že nárok na príspevok na rekreáciu má len ten zamestnanec, ktorý je vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere (teda na pracovnú zmluvu, nie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Aká je suma rekreačného poukazu (príspevku) na detský tábor?


Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Ak potrebujete pomôcť s objednaním detského tábora alebo ak má Vaše dieťa špeciálne zdravotné či iné požiadavky,   neváhajte nás kontaktovať na www.dennetabory.sk, www.pobytovetabory.sk alebo napíšte nám e-mail na: info@dennetabory.sk, info@pobytovetabory.sk  alebo zatelefonujte na číslo +421 905 756 043.

Vaše tímy dennetabory.skpobytovetabory.sk