Bunkre odvahy

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
História
Príroda
Hry
Zábava

Bunkre odvahy

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
História
Príroda
Hry
Zábava

Denný letný tábor Bunkre odvahy sa bude odohrávať na slovensko-rakúskych hraniciach, v priestoroch, ktoré tvoria našu živú históriu. Deti spoznajú ozajstné príbehy z Napoleonských vojen a tiež realitu života vojakov zčias I. aII. svetovej vojny. Vzrekonštruovaných priestoroch obranných bunkrov sa deti zážitkovou formou dozvedia veľa o histórii, naučia sa orientovať v teréne, čítať v mape, používať buzolu, podľa stromov spoznať svetové strany a zakladať oheň. Počas celého týždňa budú mať deti možnosť získať rôzne vojenské hodnosti podľa Hodnostného motivačného systému, ktorý sa stal veľmi obľúbeným medzi táborníkmi. Počas týždňa sa táborníci dosýtosti zabavia a vyšantia na rôznych súťažiach, hrách, či miniolympiáde. Tešiť sa môžu aj na vystúpenie Sokoliarov Radi by sme však upozornili rodičov, že v prípade, ak bude mať dieťa mobilný telefón, je možné, že nie vždy bude mať signál, keďže priestory tábora sa nachádzajú v bunkri, teda v podzemí a na hraniciach s Rakúskom. Zmena programu vyhradená.

V cene každého tábora je desiata, obed, olovrant a pitný režim.

Bunker BS-8, Kopčianska, 851 01 Bratislava
Príchod: 07:45 - 08:30
Odchod: 16:30 - 17:00
Zobraziť na mape

Recenzie

Animátor

Klaudia

Klaudia
Spoznať