Prečo je tábor pre deti tak dôležitý?

Prečo je tábor pre deti tak dôležitý?

 

Ak ste sa niekedy sami zúčastnili tábora, pravdepodobne viete, že dobrý letný tábor je viac, než len zábavným miestom pre deti - môže byť veľmi užitočný vo viacerých smeroch. Ak ste však, ako dieťa nechodili do tábora, možno si ani neuvedomujete, aká dobrá skúsenosť to pre deti môže byť.

Preto nám dovoľte, spomenúť niektoré z mnohých dôvodov, prečo ste skvelým rodičom tým, že toto leto pošlete svoje dieťa do tábora!

 

Rozvíjanie celoživotných zručností

Široká škála aktivít vykonávaných v tábore uľahčuje deťom objavovanie a rozvíjanie toho, čo radi robia. Podľa výsledkov výskumu organizácie The Partnership for 21st Century Skills existuje veľká priepasť medzi vedomosťami, ktoré sa deti naučia v škole a zručnosťami, ktoré potrebujú aby boli úspešní v 21. storočí.

Pre dosiahnutie úspechu v dospelosti sú veľmi dôležitými skúsenosťami komunikácia, spolupráca, kreativita, vodcovstvo, socializácia a riešenie problémov. Všetky tieto oblasti sa rozvíjajú v prostredí tábora. Deti medzi sebou neustále komunikujú, učia sa spolupracovať ako tím a ako súčasť táborovej komunity. Stávajú sa tiež vodcami v tábore, napríklad prostredníctvom riadenia svojho táborového olympijského tímu, alebo pomocou mladším deťom. Okrem toho sa učia samostatne riešiť problémy a zapájajú sa tiež do mnohých kreatívnych aktivít.

 
Rozvíjanie komunikačných schopností a odpojenie sa od technológii

Podľa výskumov trávia dnešné deti približne 7,5 hodiny denne zaoberaním sa technológiou, ktorá často nahrádza socializáciu. Výsledky rôznych dotazníkov spokojnosti hovoria o tom, že zbavenie sa elektroniky na určitý čas bolo pre deti príjemnou a prospešnou zmenou. Pri absencii technologických zariadení majú deti plno príležitostí na precvičovanie komunikačných schopností tvárou v tvár. Pri komunikácii so svojimi rovesníkmi sa učia ako dôležitý je očný kontakt, úsmev, reč tela, gestá, či mimika.

 

Podpora nezávislosti a samostatnosti

Účasťou v dennom, alebo pobytovom tábore dávate svojmu dieťaťu príležitosť žiť a prosperovať bez toho, aby bolo s vami a pod vaším neustálym dohľadom. Nezáleží na dĺžke účasti v tábore, odlúčenie od rodičov znamená, že sa dieťa musí naučiť spoliehať sa samo na seba a na ostatných dôveryhodných dospelých a rovesníkov. Odlúčenie od rodičov dáva dieťaťu schopnosť samostatne myslieť, čo buduje sebaúctu a v neposlednom rade zvyšuje dôveru medzi dieťaťom a rodičom.

 

Spojenie s prírodou

Veľké množstvo táborov prebieha v prírode, keď aj nie priamo, deti absolvujú rôzne výlety za prírodou. Čerstvý vzduch a zmena prostredia obohacujú detské vnímanie sveta a podporujú zdravý vývoj dieťaťa. Preto sú tábory skvelým liekom na „nedostatok prírody“.

Navyše všetky tie zážitky spojené so spoznávaním okolia, rôznych druhov zvierat, či rastlín a odpútanie sa od sveta technológií tiež prispieva k zníženiu stresu, zlepšuje pozornosť a rozvíja predstavivosť.

 

Pohyb a šport

Určite nám dáte za pravdu, že dnešné deti trávia veľa času vo vnútri a väčšinou vysedávajú za počítačom alebo pred telkou. V tábore majú deti možnosť zúčastniť sa rôznych druhov zábavných pohybových aktivít  - beh, plávanie, skákanie, turistika.. Fyzická aktivita je dôležitá pre zdravie srdca, udržanie vhodnej hmotnosti, zvyšuje sebavedomie a pomáha zvládať stres. Je dôležité zapájať deti do fyzických aktivít už od útleho veku, aby si pohybové návyky preniesli do dospelosti.

 

Budovanie pevných priateľstiev

Tábor je miesto, kde si deti nájdu svojich najlepších priateľov pokojne aj na celý život.

Povzbudzuje deti, aby si oddýchli a ľahko si našli priateľov prostredníctvom rôznych zábavných hier a aktivít, ktoré deti navzájom spájajú – smiech, spev, rozprávanie, hranie sa ... robiť takmer všetko spolu.

Navyše to taktiež pomáha lepšej socializácii, či rozvíja komunikačné zručnosti.

  

Doprajte svojim deťom leto plné zážitkov.

Váš tím dennetabory.sk a pobytovetabory.sk