Veľkí hráči

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Plávanie
Príroda
Zábava

Veľkí hráči

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Plávanie
Príroda
Zábava

Nový táborový program Veľkí hráči je šitý na mieru hravým bytostiam. A teda všetkým deťom. Navyše, celý program je popretkávaný športovými hrami. Pohybom. Dokonca sa budeme jeden deň venovať aj hre zvanej etika a zásady správania. Garantom tohto projektu je portál www.ihrysko.sk - hry na rozvoj logiky, pozornosti, pamäte a rôzne spoločenské hry Zmena programu vyhradená.

V cene každého tábora je desiata, obed aj olovrant.

Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava
Príchod: 07:45 - 08:30
Odchod: 16:30 - 17:00
Zobraziť na mape

Recenzie

Animátor

Natália

Natália
Spoznať