Hollywoodske hviezdy

7 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Tanec
Umenie
Zábava

Hollywoodske hviezdy

7 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Tanec
Umenie
Zábava

Naučíme sa správne pohybovať po doskách, ktoré znamenajú svet, ukážeme si základy muzikálového umenia, budeme veľa tan-co-vať a natrénujeme si aj moderátorské zručnosti. Na záver za prítomnosti rodičov vo večerných róbach a smokingoch udelíme vašim deťúrencom vo svetle reflektorov prázdninové detské OSCARY! Zmena programu vyhradená.

V cene každého tábora je desiata, obed aj olovrant.

Dancehaus, Stromová 16, 831 02 Bratislava
Príchod: 07:45 - 08:30
Odchod: 16:30 - 17:00
Zobraziť na mape

Recenzie

Animátor

Tino

Tino
Spoznať