Einsteinovi učenci

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Veda
Hry
Zábava

Einsteinovi učenci

6 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Veda
Hry
Zábava

V tomto dennom letnom tábore naplno rozvinieme známu myšlienku pána Komenského: „Škola hrou.“ Deti si na vlastnej koži odskúšajú veci, o ktorých doteraz len teoretizovali. Spoznáme ako funguje náš svet, naučíme sa o vode a jej kolobehu vo Vodárenskom múzeu. Navštívime Zážitkové centrum vedy Aurélium, kde si pozrieme zaujímavé experimenty. Spoznáme vesmír v planetáriu Hurbanovo a nazrieme do Múzea dopravy. Program je plný odpovedí s množstvom reálnych pokusov, ale aj omylov a príkladov z reálneho sveta. Zmena programu vyhradená.

V cene každého tábora je desiata, obed, olovrant a pitný režim.

Ateliér Surya, Pod Záhradami 62, Dúbravka
Príchod: 07:45 - 08:30
Odchod: 16:30 - 17:00
Zobraziť na mape

Recenzie

Animátor

Zuzka

Zuzka
Spoznať