Bláznivá angličtina Bratislava

7 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Jazyky
Umenie
Zábava

Bláznivá angličtina Bratislava

7 až 14 rokov
Chlapci
Dievčatá
Jazyky
Umenie
Zábava
ČO SME PRE DETI V ANGLICKÝCH TÁBOROCH PRIPRAVILI?

- Aktivity zamerané na zážitkové získavanie poznatkov z rôznych oblastí - Tvorivé dielne, aby si deti vyrobili rôzne suveníry na pamiatku - 5 dní plných zábavy a kreatívneho vzdelávania s našimi skúsenými lektormi - Každý deň 2 lekcie anglického jazyka unikátnou zážitkovou metódou výučby - Vzdelávanie priamo na výletoch - Pestrý animačný program vonkajších aj vnútorných aktivít, súťaží a hier Zmena programu vyhradená.

V cene každého tábora je desiata, obed, olovrant a pitný režim.

Dancehaus, Stromová 16, 831 02 Bratislava
Príchod: 07:45 - 08:30
Odchod: 16:30 -17:00
Zobraziť na mape

Recenzie

Animátor

Adela

Adela
Spoznať