Edenred

  • Uistite sa, že je vaša karta Edenred aktívna, pred jej prvým použitím. Informáciu o aktuálnom stave karty vám poskytne váš zamestnávateľ. 
  • Pri vytvorení objednávky uveďte do poznámky k objednávke, že platba bude realizovaná prostredníctvom karty Edenred. 
  • V rámci objednávky zadajte možnosť Platba kartou Edenred. 
  • Odošlite objednávku. 
  • Naše ID ČÍSLO PREVÁDZKY je: 
  • Prihláste sa na stránku www.mobiplatby.sk/hckarta kliknite na tlačidlo Registrovať kartu. Pošlite SMS v tvare ID ČÍSLO PREVÁDZKY(medzera)SUMA(medzera)ČÍSLO OBJEDNÁVKY na číslo 0902 028 238. 
  • Skontrolujte potvrdenie o zaplatení, ktoré dostanete v spätnej SMS. 
preloader