V prípade, ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo prestane čerpať služby tábora zo zdravotného dôvodu, zákonný zástupca dieťaťa musí doručiť potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu info@dennetabory.sk alebo poštou na PRELIEZKA, o.z., Lipského 6, Bratislava – Dúbravka. V tomto prípade má zákonný zástupca nárok na vyúčtovanie alikvotnej časti sumy uhradenej za tábor. Preliezka o.z. má právo na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy v tábore. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

sk_SKSlovenčina