Sme pripravení na bezpečné tábory 2022!

Milí rodičia, 

vážime si vašu dôveru, preto zodpovedne, profesionálne a s maximálnym nasadením budeme v lete dôsledne dodržiavať v denných táboroch COVID opatrenia.

Organizácia a prevádzka denných táborov sa bude v lete riadiť podmienkami a protiepidemickými opatreniami, ktoré platia pre hromadné podujatia. Opatrenia sa odvíjajú v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu. Zdravie a bezpečnosť detí je našou prioritou. 

Opatrenia pre denné tábory – leto 2022: 

 • Pred nástupom do denného tábora všetci účastníci predložia:
 • Potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Ranný zdravotný filter: zabezpečíme vstup detí do budovy s prekrytými hornými dýchacími cestami,  meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk.  
 • Zabezpečíme dodržiavanie dvojmetrových rozostupov pri príchode a odchode medzi rodičmi a deťmi. Výnimka platí pre rodinných príslušníkov, partnerov a osoby z jednej domácnosti.  
 • Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu počas celého dňa detí v dennom tábore.  
 • Hygienické zariadenia v denných táboroch budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.  
 • Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.  
 • Pri vstupe do budovy zabezpečíme oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je dieťa povinné zostať v domácej izolácii.  
 • Na viditeľnom mieste zverejníme oznam s informáciou, že ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť denný tábor (miesto hromadného podujatia).  
 • V denných táboroch budeme dodržiavať zákaz podávania rúk.  
 • Zabezpečíme dostatočné vetranie priestorov.  
 • V prípade denných táborov organizovaných v exteriéri, vyhradíme priestor hromadného podujatia a vyznačíme jeho vstup a výstup.  
 • V každej chvíli budeme schopní preukázať počet osôb (detí a animátorov) aktuálne sa zúčastňujúcich na dennom tábore.  
 • Rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 • Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov denného tábora.  
 • Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu. 
 • Všetci naši animátori majú Potvrdenie o bezinfekčnosti. 
 • Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienických a protiepidemiologických opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu. 
 • Všetky vyššie uvedené zásady budeme aplikovať  v denných táboroch, ktoré organizujeme tak  v interiéri, ako aj exteriéri. 

Situáciu neustále monitorujeme! 

 • Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme. Sme v  kontakte a komunikujeme so zodpovednými orgánmi aj s obchodnými partnermi, vďaka ktorým zabezpečujeme pre vaše deti v denných táboroch miesta, stravu či atraktívny program.  
 • Meniacim sa podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a o prípadných zmenách vás budeme vždy včas informovať.  
 • Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s otázkami, ktoré vás v súvislosti s dennými tábormi zaujímajú, napríklad ako použiť rekreačné poukazy, ako darovať 2% z dane, aké zľavy poskytujeme a pod. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje: sme vám k dispozícii na chate dennetabory.sk alebo nám  napíšte na email: info@dennetabory.sk  alebo zavolajte na infolinku: 0905 756 043. 

Váš tím dennetabory.sk a pobytovetabory.sk

sk_SKSlovenčina