Sme pripravení na bezpečné tábory 2021!

Milí rodičia, 

aj keď v súčasnosti platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, veríme, že v lete budú opäť denné tábory naplnené šťastnými a veselými deťmi. 😊  

Vážime si vašu dôveru, preto zodpovedne, profesionálne a s maximálnym nasadením pripravujeme novú sezónu v denných táboroch. Nastavenie preventívnych protiepidemiologických opatrení aktívne konzultujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vBratislave a zúročime i skúsenosti a poznatky, ktoré sme získali v uplynulom roku.  

Zdravie a bezpečnosť detí je našou prioritou. Garantujeme vám, že osemnásty ročník denných táborov sa bude niesť v znamení dôsledného dodržiavania týchto 18-tich hygienických a protiepidemiologických opatrení. 

Opatrenia, ktoré naďalej budeme etablovať v lete 2021: 

 1. Ranný zdravotný filterzabezpečíme vstup detí do budovy s prekrytými hornými dýchacími cestami,  meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk.  
 2. Pri vstupe do budovy budú nainštalované dávkovače na dezinfekciu rúk  
 3. Zabezpečíme dodržiavanie dvojmetrových rozostupov pri príchode a odchode medzi rodičmi a deťmi. Výnimka platí pre rodinných príslušníkov, partnerov a osoby z jednej domácnosti.  
 4. Dôrazne budeme dbať na umývanie rúk aosobnú hygienu počas celého dňa a detí v dennom tábore.  
 5. Hygienické zariadenia v denných táboroch budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.  
 6. Zabezpečíme častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.  
 7. Pri vstupe do budovy zabezpečíme oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je dieťa povinné zostať v domácej izolácii.  
 8. Na viditeľnom mieste zverejníme oznam s informáciou, že ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť denný tábor (miesto hromadného podujatia).  
 9. V denných táboroch budeme dodržiavať zákaz podávania rúk.  
 10. Zabezpečíme dostatočné vetranie priestorov.  
 11. V prípade denných táborov organizovaných v exteriéri, vyhradíme priestor hromadného podujatia a vyznačíme jeho vstup a výstup.  
 12. V každej chvíli budeme schopní preukázať počet osôb (detí a animátorov) aktuálne sa zúčastňujúcich na dennom tábore.  
 13. Rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 14. Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov denného tábora.  
 15. Programy všetkých denných táborov sme upravili tak, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu. 
 16. Všetci naši animátori majúPotvrdenie obezinfekčnosti. 
 17. Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní hygienických a protiepidemiologických opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu. 
 18. Všetky vyššie uvedené zásady budeme aplikovať  v denných táboroch, ktoré organizujeme tak  vinteriéri, ako aj exteriéri.  

 

Situáciu neustále monitorujeme! 

 • Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme. Sme v  kontakte a komunikujeme so zodpovednými orgánmi aj s obchodnými partnermi, vďaka ktorým zabezpečujeme pre vaše deti v denných táboroch miesta, stravu či atraktívny program.  
 • Meniacim sa podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a o prípadných zmenách vás budeme vždy včas informovať.  
 • Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s otázkami, ktoré vás v súvislosti s dennými tábormi zaujímajú, napríklad ako použiť rekreačné poukazy, ako darovať 2% z dane, aké zľavy poskytujeme a pod. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje: sme vám k dispozícii na chate dennetabory.sk alebo nám  napíšte na email: info@dennetabory.sk  alebo zavolajte na infolinku: 0905 756 043. 

 

Váš tím dennetabory.sk a pobytovetabory.sk