Aktuálne informácie – koronavírus a denné tábory

Milí rodičia,

hygienické a epidemiologické opatrenia kvôli koronavírusu ovplyvňujú dnes všetky oblasti našich každodenných povinností, starostí a radostí. Pristupujeme a napĺňame tieto opatrenia zodpovedne, preto veríme, že epidémiu spoločne zvládneme a v lete budú opäť naše denné a pobytové tábory naplnené šťastnými a veselými deťúrencami.

Prinášame vám prehľad informácií v aktuálnom období:

Čo robíme a aké opatrenia zavádzame na leto 2020:

 • Ranný zdravotný filter pred vstupom do budovy (ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom, dezinfekcia rúk detí)
 • Zabezpečenie rozstupov 2m prichádzajúcich rodičov s deťmi
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických pri príchode dieťaťa do DDT a odchode dieťaťa z DDT (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov)
 • Zákonný zástupca odovzdá v pondelok ráno animátorovi Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Rodičia nebudú vstupovať do budovy a priestorov DDT
 • Dezinfekcia priestorov a dotykových plôch
 • Inštalácia dávkovačov na dezinfekciu rúk
 • Budeme dôrazne dbať na umývanie rúkosobnú hygienu počas celého dňa
 • Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom vzduchu
 • Všetci naši animátori musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Animátori budú zvlášť inštruovanío dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu

 

Upravili sme naše obchodné podmienky!

 • Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie a možnosť vytvoriť si rezerváciu denného alebo pobytového tábora v predstihu, upravili sme vzhľadom na súčasnú situáciu naše obchodné podmienky.Akceptujeme všetky rezervácie vytvorené v roku 2020, ak bude úhrada pripísaná na účet nášho občianskeho združenia  PRELIEZKA,  najneskôr do 14 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora.

 

Možnosť uplatnenia 2% resp. 3% svojej zaplatenej dane!

 • Stále máte možnosť darovať nám 2%, resp. 3% svojej zaplatenej dane a získať tak zľavu na denný alebo pobytový tábor podľa vášho výberu, až do 100% z jeho ceny, a to podľa výšky vašej odvedenej dane. Systém darovania 2 % (3%) z dane zostáva zachovaný. To znamená, že poukazujete tieto peniaze tak ako doteraz. Postup nájdete na našej stránke v sekcii 2% DANE.

Situáciu neustále monitorujeme!

 • Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme. Sme v kontakte a komunikujeme aj s obchodnými partnermi, vďaka ktorým zabezpečujeme pre deti v denných a pobytových táboroch miesta, stravu či atraktívny program. Meniacim sa podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a o zmenách vás budeme včas informovať. Kedykoľvek sa na nás môžete i vy obrátiť s otázkami, ktoré vás v súvislosti s dennými alebo pobytovými tábormi zaujímajú, napríklad ako použiť rekreačné poukazy, ako darovať 2% z dane, aké zľavy poskytujeme a pod. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje: sme vám k dispozícii na chatoch sk a pobytovetabory.sk, napíšte nám email na: info@dennetabory.sk alebo info@pobytovetabory.sk alebo zavolajte na infolinku: 0905 756 043.

 

Vaše tímy dennetabory.sk a pobytovetabory.sk