Milí rodičia,

V čase, keď sa každý z nás rozhoduje kam poukáže 2% svojej zaplatenej dane, ponúkame možnosť darovaním tohto príspevku OZ PRELIEZKA získať zľavu na denný detský tábor podľa svojho výberu až do 100% z jeho ceny, a to podľa výšky vašej odvedenej dane.

Pre uplatnenie 2% daní v roku 2019 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.

Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.

Zamestnanci  Fyzické osoby   Právnické osoby

Zamestnanci 

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2% dane o.z. PRELIEZKA:

 1. Do termínu /15.02.2019/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2018 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
 5. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 6. Údaje o.z. PRELIEZKA budú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať
 7. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho bydliska /najneskôr do 30.04.2019/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie /postačuje pečiatka z podateľne/. Scan potvrdenej kópie nám prosím zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o.z., Martinčekova 13, 821 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa
 9. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 10. V prípade záujmu je možné poukázať 2% daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 11. Pokiaľ suma poukázaných 2% daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

Fyzické osoby  

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. Preliezka:

 1. Vypočítajte si 2 % /z príjmu FO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2019 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňové priznanie z príjmu FO vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky /najneskôr do 30.04.2019/. Po odoslaní daňového priznania nám urobte printscreen, alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania (kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% a identifikačné údaje našej organizácie), elektronicky na info@dennetabory.sk. Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora. Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa
 8. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 9. V prípade záujmu je možné poukázať 2%daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 10. Pokiaľ suma poukázaných 2%daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

Právnické osoby

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. PRELIEZKA:

 1. Vypočítajte si 2 % /z príjmu PO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 8 EUR/
 2. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2019 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
 3. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 4. Vyplňte údaje OZ PRELIEZKA,  do Vášho daňového priznania a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Daňové priznanie z príjmu FO vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky /najneskôr do 01.04.2019/. Po odoslaní daňového priznania nám urobte printscreen, alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania (kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% a identifikačné údaje našej organizácie), elektronicky na info@dennetabory.sk. Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora. Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019.
 6. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa
 8. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 9. V prípade záujmu je možné poukázať 2%daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 10. Pokiaľ suma poukázaných 2%daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.
preloader