16. december 2018 / Meniny má Albína
Skupina rodinných portálov:

Po anglicky s Wattsenglish

Po anglicky s Wattsenglish

Po anglicky s Wattsenglish! Poďte spolu s nami na dobrodružnú cestu počas prázdninového týždňa formou hry a v anglickom jazyku. Navyše, zažijeme množstvo zábavy s naším bohatým programom, v ktorom využijeme našu tvorivosť a fantáziu. Pripútajte sa, štartujeme!

ČO SME PRE DETI V ANGLICKÝCH TÁBOROCH PRIPRAVILI?

  • Aktivity zamerané na zážitkové získavanie poznatkov z rôznych oblastí
  • Tvorivé dielne, aby si deti vyrobili rôzne suveníry na pamiatku
  • 5 dní plných zábavy a kreatívneho vzdelávania s našimi skúsenými lektormi
  • Každý deň 2 lekcie anglického jazyka unikátnou zážitkovou metódou výučby Wattsenglish
  • Pestrý animačný program vonkajších aj vnútorných aktivít, súťaží a hier

A komu bude málo nášho tábora, prihláste ho do kurzu počas školského roka. Wattsenglish nájdete v centre Brick by Brick, ale aj na Vaše základnej či materskej škole.

Aktuálne termíny

Vytlačiť program  Vytlačiť program

Pondelok

 07:45 – 08:30 Príchod detí
08:30 – 08:45 Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
08:45 – 09:30 Hráme sa s Wattsenglish® (prvá hodina)Téma: Hello! Conversation starters, learning to describe and introduce oneself in English. + learning important vocabulary that will be used throughout the week.
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:45 Vonkajšie aktivity – futbalový turnaj detí s animátormi
11:45 – 12:30 Obed a oddych
12:30 – 13:15 Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po anglicky s Wattsenglish®, oddychovanie)
13:15 – 14:00 Hráme sa s Wattsenglish® (druhá hodina); Téma: My Family – Describing our families, members of the family, the occupation of the parents.
14:00 – 15:30 Tvorivé aktivity – pomaľujeme si tričko + vyrobíme náramky pre rodinu
15:30 – 16:00  Olovrant
16:00 – 16:30 Tvorivé aktivity
16:30 – 17:00  Príchod rodičov

Utorok

 07:45 – 08:30 Príchod detí
08:30 – 08:45 Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
08:45 – 09:30 Hráme sa s Wattsenglish® (prvá hodina); Téma: Daily Routine – What’s your day like?
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:45 Vonkajšie aktivity – skákanie cez gumu
11:45 – 12:30 Obed a oddych
12:30 – 13:15 Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po anglicky s Wattsenglish®, oddychovanie)
13:15 – 14:00 Hráme sa s Wattsenglish® (druhá hodina); Téma: My Body – Describing the face and the body. Playing games meant to enhance the knowledge of our bodies.
14:00 – 15:30 Cinema night! Sledovanie filmov v anglickom jazyku
15:30 – 16:00  Olovrant
16:00 – 16:30 Spoločné hry
16:30 – 17:00  Príchod rodičov

Streda

 07:45 – 08:30 Príchod detí
08:30 – 08:45 Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
08:45 – 09:30 Hráme sa s Wattsenglish® (prvá hodina); Téma: Animals – Playing games with farmyard and safari animals.
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:45 Vonkajšie aktivity – skákanie cez gumu
11:45 – 12:30 Obed a oddych
12:30 – 13:15 Presun na Partizánsku lúku
13:15 – 14:30 Spoločný program na Partizánskej lúke - zábavná ukážka kynologického výcviku psíkov
14:30 – 15:10 Hráme sa s Wattseglish® (druhá hodina); Téma: Animals – Learning vocabulary related to taking care of animals and describing them.
15:30 – 16:00  Olovrant
16:00 – 16:30 Presun späť do Dancehaus
16:30 – 17:00  Príchod rodičov

Štvrtok

 07:45 – 08:30 Príchod detí
08:30 – 08:45 Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
08:45 – 09:30 Hráme sa s Wattsenglish® (prvá hodina); Téma: Transportation – A favourite topic for all kids. Which is faster, An airplane or a ship?
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:45 LEGO® výzva: interaktívna činnosť s kockami LEGO®, pri ktorej sa fantázii medze nekladú a deti si zábavnou formou budujú tímového ducha
11:45 – 12:30 Obed a oddych
12:30 – 13:15 Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po anglicky s Wattsenglish®, oddychovanie)
13:15 – 14:00 Hráme sa s Wattseglish® (druha hodina); Téma: Transportation – Playful vocabulary and conversation about transportation with Lego and a paper airplane competition.
14:00 – 14:30 Presun do Bibiany
14:30 -16:00 Prehliadky výstavy v Bibiane
16:00 – 16:30 Presun z Bibiany, priebežne olovrant
16:30 – 17:00 Príchod rodičov

Piatok

 07:45 – 08:30 Príchod detí
08:30 – 08:45 Zahájenie programu dňa, informovanie detí o pláne dňa, vysvetlenie pravidiel – deti budú vedieť, na čo sa môžu počas dňa tešiť
08:45 – 09:30 Hráme sa s Wattsenglish® (prvá hodina); Téma: My Hobbies – What do you like to do on weekends? Sports, hobbies and more.
09:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 11:45 Vonkajšie aktivity – vybíjaná
11:45 – 12:30 Obed a oddych
12:30 – 13:15 Riadené oddychové aktivity (čítanie, spoločenské hry a aktivity po anglicky s Wattsenglish®, oddychovanie)
13:15 – 14:00 Hráme sa s Wattseglish® (druha hodina); Téma: Food- Healthy or unhealthy? And why?! Vegetables, fruits, fast food and healthy food.
14:00 – 15:30 Tvorivé dielne – dokončíme si táborové tričká odkazmi od kamarátov
15:30 – 16:00 Olovrant
16:00 – 16:30 Rozdávame certifikáty a kocháme sa našimi celotýždňovými umeleckými dielkami
16:30 – 17:00 Príchod rodičov

Zmena programu vyhradená.

Vytlačiť program  Vytlačiť program