16. december 2018 / Meniny má Albína
Skupina rodinných portálov:

Zamestnanci

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2% dane o.z. PRELIEZKA:

 1. Do termínu /15.02.2018/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2018 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
 5. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 6. Údaje o.z. PRELIEZKA budú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať
 7. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho bydliska /najneskôr do 02.05.2018/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie /postačuje pečiatka z podateľne/. Scan potvrdenej kópie nám prosím zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o.z., Martinčekova 13, 821 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa
 9. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 10. V prípade záujmu je možné poukázať 2% daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 11. Pokiaľ suma poukázaných 2% daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.