22. november 2017 / Meniny má Cecília
Skupina rodinných portálov:

Zamestnanci

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. Preliezka:

 1. Do termínu /15.02.2017/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane obćianskemu združeniu ecoLOGICA: ecoLOGICA, o.z. 42265657, Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
 5. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 6. Údaje o.z. ecoLOGICA budú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať
 7. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho bydliska /najneskôr do 02.05.2017/. Požiadajte príslušný DÚ o vystavenie potvrdenia, respektíve, si nechajte potvrdiť kópiu, ktorú nám prosím zašlite. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa
 9. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 10. V prípade záujmu je možné poukázať 2%daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 11. Pokiaľ suma poukázaných 2%daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.