22. november 2017 / Meniny má Cecília
Skupina rodinných portálov:

Právnické osoby

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. Preliezka:

  1. Vypočítajte si 2 % /z príjmu PO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 8 EUR/
  2. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu ecoLOGICA: ecoLOGICA, o.z. 42265657, Lipského 6, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
  3. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
  4. Vyplňte údaje ecoLOGICA,  do Vášho daňového priznania a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  5. Daňové priznanie z príjmu PO osobne doručte na podateľňu príslušného daňového úradu /najneskôr do 31.03.2017/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie, ktorú nám prosím zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: Preliezka o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava – Trnávka. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
  6. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa
  8. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
  9. V prípade záujmu je možné poukázať 2%daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
  10. Pokiaľ suma poukázaných 2%daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.