16. december 2018 / Meniny má Albína
Skupina rodinných portálov:

Fyzické osoby

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2 % dane o.z. Preliezka:

 1. Vypočítajte si 2 % /z príjmu FO/ z Vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 4. Pre uplatnenie 2% daní v roku 2017 na denné tábory je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu PRELIEZKA: PRELIEZKA, o.z. 37 927 914, Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 6. Daňové priznanie z príjmu FO osobne doručte na podateľňu príslušného daňového úradu /najneskôr do 31.03.2018/. Požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie, ktorú nám prosím zašlite. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve. Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať najneskôr v utorok 3. apríla 2018.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa
 8. Zľava je neprenosná a nieje možné ju kombinovať s inými zľavami
 9. V prípade záujmu je možné poukázať 2%daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 10. Pokiaľ suma poukázaných 2%daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.